2010. december 1., szerda

Van aki nem ismeri?

Foto: Mike62

Annak idején, jó pár éve nagy hatást gyakorolt rám James Redfield könyve, a Mennyei prófécia. Akkoriban csak segített ráismerni, hogyan is működik a világ. Ma már ez alapján élem a mindennapjaimat. Ha van még aki nem ismeri a könyvet, ne ijedjen meg a kivonat száraz szövegétől. A könyv lényegében izgalmas, olvasmányos kalandregény. Azt gondoltam, nem árt felidézni, milyen felismerések segítenek hozzá bennünket, hogy megváltozzon az életünk. 
Forrás:  /http://canadahun.com/forum/showthread.php?p=683989

Első felismerés:
A véletlenek azt a felismerést váltják ki, hogy valami mélyebb spirituális erő munkál mindenben, amit cselekszünk.
Második felismerés:
Spirituális tudatosodás: ráeszmélünk, hogy túlságosan elfoglalt bennünket az anyagi világban való túlélés.
Harmadik felismerés:
Megtanuljuk a korábban láthatatlannak vélt energia észlelését. A világ energia, mely az emberi akarattal formálható.
Negyedik felismerés:
Az emberek nem tudnak közvetlenül a természetből energiát szerezni, ezért egymástól veszik el, ez az oka a hatalomvágynak.
Ötödik felismerés:
Misztikus tudat: az Univerzum mindannyiunkat képes ellátni energiával, ha megnyitjuk magunkat a forrás számára. (Amikor a dolgok szépségét és egyediségét csodáljuk energiát veszünk fel, amikor eljutunk a szeretetig energiát adunk. A félelem energiavesztéssel jár.)
Hatodik felismerés:
Tudattalan hatalmi dráma? Nem szabad elvennünk mások energiáját és a kozmikus energia ránk árad. A megtisztulás folyamata mindannyiunk számára az, hogy saját személyes hatalmi drámánkat tökéletesen felszínre hozzuk a tudatunkban. Nem lehetséges a továbblépés amíg szembe nem nézünk önmagunkkal, és fel nem fedezzük, miként manipulálunk másokat az energiájuk megszerzése érdekében. Újra kell értelmezni gyermekkori élményeinket, fel kell derítenünk kik vagyunk, megértjük hogyan keletkezett a drámánk. Ha sikerül a drámánk széthullik, megszabadulunk, hogy többek lehessünk, mint a tudatlanul eljátszott szerep. Megtalálhatjuk életünk magasabbrendű értelmét: azt a spirituális okot, amely miatt abba a családba születtünk.
Drámatípusok:
Agresszív energia szerzők: kényszerítik a többieket, hogy figyeljenek rá.
Megfélemlítő: szóval, tettleg megfenyeget. (szegény ént vagy megfélemlítőt nevel)
Vallató: folyton hibákat talál a másikban, ezzel aláássa az önbizalmát. (zárkózottat nevel) Vallatóvá az válik, akit semmibe se vesznek gyermekkorában.
Passzív energiaszerzők: az emberek együttérzésére vagy kíváncsiságára alapozva próbálják magukra felhívni a figyelmet.
Zárkózott (vallatót nevel)
Szegény én: elmeséli milyen rettenetes dolgok történtek vele, együttérzést vagy bűntudatot akar kelteni.
Energiagyűjtés: A környezetre koncentrálok, aztán emlékezetembe idézem milyennek láttam a világot, amikor teli voltam energiával. Elképzelem, milyen intenzív a dolgok létezése, milyen egyedi a szépségük, különösen a növényeké, felidézem milyen fényesek és tiszták a színek. Aztán megpróbálom átélni a közelség érzését: azt, hogy a távolság nem számít, bármilyen távol van valami, megérinthetem, összekapcsolódhatom vele. Hogy elérjem a könnyedséget, belégzem az energiát, amellyel sikerült összekapcsolódnom.
Hetedik felismerés:
Saját igazi spirituális identitásunk felkutatása: tudatos önfejlesztés. A gondolatok megváltoznak, ha az ember összekapcsolódik az energiával. A szavak, amelyeket gondolkodás közben a fejében szokott forgatni, hogy az eseményeket logikusan irányítani tudja, megszűnnek, ha sikerült felhagynia a hatalmi drámával. Mikor feltölti magát belső energiával, a tudatában másfajta gondolatok lépnek működésbe, amelyek identitása magasabb szintjéről származnak. Ezek az intuíciók. Állandóan fel kell figyelnünk a véletlenekre, minden válaszra, amit felülről kapunk. Az intuitív információszerzés fejleszthető az álmok tudatos megfigyelésével és az alkotó képzelődéssel. A negatív képeket gondolatokat azonnal törölni kell, nehogy megerősödjenek.
Evolúciós folyamat:
Összegyűjtjük az energiát, a helyzetünkre, a kérdéseinkre összpontosítunk, és intuitív módon megkapjuk az útmutatást, akár álmok, akár intuitív gondolatok által, vagy pedig annak alapján, hogy érzékelésünk számára mi ragyog ki a környezetünkből. A siker által magasabb rezgés állapotba jutunk.
Nyolcadik felismerés:
Interperszonális etika:
hogyan bánjunk az emberekkel, hogy még több üzenet jusson el mindenkihez. Ha elvakultan kötődünk valakihez megtorpanáshoz vezet. A gyerekeknek fejlődésükhöz sok energiát kell biztosítanunk, fegyelmezéssel nem szabad drámába taszítanunk, be kell őket vonni az életünkbe, a beszélgetésekbe.
Párkapcsolat:
hatalmi harccá válik, mindkettő a másik nemű energiát fogyassza, ami csökken. Meg kell tanulni függetlenedni, egyedül átélni a teljességet, megtanulni felvenni a másik nemű energiát az univerzumból, ha ez sikerült kialakítható a harmonikus párkapcsolat. Evolúciónk ütemét másokhoz való viszonyunk szabja meg, azt hogy milyen hamar kapjuk meg a válaszokat életünk kérdéseire. (Segítőkész nyitottság + üzenet megfejtése)
Tudatos csoport dinamika:
a megfelelő emberekkel kell beszélni, a beszélőnek maximális figyelmet és energiát küldünk. Az ellenséges ember drámájának megnevezésével leszerelhető, ha közben energiát küldünk neki.
Kilencedik felismerés:
Az Új Kultúra:
új hozzáállás: senki sem tör hatalomra, hanem mindenki megpróbálja kihozni a legtöbbet a többiekből. Ha egyszer elkezdünk folyamatosan adni, attól kezdve mindig több fog beáramlani, mint amit szét tudunk osztani. Az ember egyre magasabb frekvencián rezeg, melynek eredményeként egy másik létállapotba kerül.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése