2012. július 31., kedd

Akadályok

by Martha Dahlig
 "A hét "főbűn"

Önmagukban talán nem mindig nagy bűnök, de sok súlyos bűnnek forrásává, "fejévé" lehetnek:

1. A kevélység.
2. A fösvénység.
3. A bujaság.
4. Az irigység.
5. A torkosság.
6. A harag.
7. A jóra való restség. "
/http://uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=32/

Legutóbbi bejegyzésemben a szeretet hét mintázatáról volt szó, erről eszembe jutott, hogy a bűnnek is hét formáját szokták emlegetni.
Mitől, miért bűn a bűn? Eddig azt gondoltam, hogy a bűnt mások kárára követjük el. Valósában több ennél. A bűn olyan, mint az utunkon elénk kerülő akadály. Megnehezíti a célunk elérését, ahová mindahányan tartunk: legbelső teljes énünk, teljes szellemi önvalónk, ha jobban tetszik: az OTTHON.
Megpróbálom itt és most átgondolni, melyik mit is jelenthet. Nézzük sorjában:

KEVÉLYSÉG, vagy más helyen HIÚSÁG.
Lényege, hogy bármilyen szempontból mások elé/fölé helyezem magam, különbnek, jobbnak, többnek, szebbnek, okosabbnak, ügyesebbnek, stb.
Lényegében talán az összes többi alapja, mert az alapvető kitételt sérti, mely szerint mind egyenlőek vagyunk, egyformán fontosak valamilyen szempontból. Vajon melyik szervünk a legfontosabb: a szívünk, vagy a vesénk, vagy az agyunk? Bármelyik nélkül nem működünk. Vajon ha egy apró fogaskerék hiányzik egy gépből, működőképes? Ha magamat fontosabbá teszem a másiknál, akkor egyensúlytalanságot hozok létre, magamnak többet igénylek, másokat háttérbe szorítok. Mivel mind az egy részegysége vagyunk, nem létezhetünk egymás nélkül és egymás ellenében.
FÖSVÉNYSÉG
A fösvénység lényege a megvonás, a visszatartás. A fösvény magának akar minél többet, de nem azért, hogy élvezze a hasznát, hanem, hogy felhalmozza.  A gazdagság élvezet, áramlás, az öröm áradása, az élet maga. A fösvénység ennek megakadályozása.  Gát a folyó útjában.
A fösvény megfoszt másokat és önmagát az élet teljes élvezetétől amikor megtartja és elzárja az eredendően közös javakat.


BUJASÁG
Öncélú. Olyan, mint egy folyton önmagába visszaforduló hurok, út, amely nem vezet sehova, pedig maga az energia, amely elérhető általa az egekbe emel. Az is lehet, hogy a bujaság a spirál lefelé tekeredő ága, szemben megfelelően használt szexuális energiával /tantrikus szex/ amely felfelé tekeredő, emelő minőség. A bujaság mindig kielégülést keres, és mindig apad az ereje, egyre mélyebbre kerül, egyre értéktelenebbé válik.

IRIGYSÉG
Az irigység lényege, hogy a másiknak ne legyen jobb, mint nekem. Az ego teljes energiáját a korlátozásra fordítja. Mások ellen fordítja az energiát, de ezzel magát is blokkolja. Rokon a fösvénységgel, csak más előjellel.

 TORKOSSÁG
 Ez pedig a bujasággal rokon, mert a test élvezetét helyezi előtérbe, ezáltal öncélúvá válik.


HARAG
A harag beszűkülés, egy helyzetbe való bezáródás, megakadás. Az energia felhalmozódik egy zárt rendszerben, ahol pusztító erejűvé fokozódik. Önmagunkat és másokat is pusztítunk vele.
A JÓRA VALÓ RESTSÉG
Ha tudom a jót, de mégsem cselekszem, az annyi, mintha felhatalmazást adnék a rosszra. A restség pangás, a posvány, az erők kioltása, a lassú haldoklás. Elfecsérlése a lehetőségek megélésének.Közel sem teljes és tökéletes a gondolatmenet. Tovább lehet gondolni ezeket még, talán fogom is, most ennyire telt. Érdekes volt ráébredni, hogy ha az életet áramlásnak fogom fel, akkor minden "bűn" ezt az áramlást akadályozza valamilyen módszerrel. Szívesen venném a véleményeket!