2011. július 22., péntek

Labdajáték

Napok óta egy gyerekkori labdajáték versikéje zsong a fejemben:
Egyenlőre
kétkettőre
háromhatra
hatkilencre
üsdkitízre
tizenegyre
gyertyatartó
 vaskoppantó

Mit jelenthet ez? Miféle ősi tudás őrződik általa? Megpróbáltam központozni és értelmezni:

EGYENLŐRE:

KÉT-KETTŐRE,
HÁROM HATRA,
HAT KILENCRE.

ÜSD KI TÍZRE!

TIZENEGYRE:
GYERTYATARTÓ,
VASKOPPANTÓ!