2013. január 29., kedd

Életfa.

charmeddesign1012.blogspot.hu
Az életfa jelképezi a világot, amelyikben élünk.
Az élet éppen úgy működik, mint a fa: behálózza az alsó és a felső világokat. Önmaga szerves egység, önfenntartó rendszer. A rendszer minden része szolgálja az egészet. Bármely részegység zavara az egész létét veszélyezteti. Az alsó "sötét" világokhoz tartozó részek, ugyanúgy fontosak az egész szempontjából, mint a felső "fényben" létezők. Mindennek megvan a maga feladata, szerepe.
Az életfa én magam vagyok. Összekötöm a földet az éggel. Minden megélt tapasztalásommal egyre jobban kiteljesedek. Lényegében mindegy, hogy ez a világok melyikében történik. Minél több tapasztalással rendelkezem, annál több van bennem az egészből, annál több bennem a megértés, annál nagyobb a betekintésem az egész működésébe. Nincs szükség arra, hogy kívülről kérjek válaszokat. Minden bennem van, nem kívül, mert egy vagyok a rendszerrel. Épp úgy, ahogy Jézus mondá vala:
"Én és az Atya egy vagyunk" / János 10. 30 /
"...az  Atya én bennem van, és én őbenne vagyok." / János 10. 38 /